CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔNG HƯNG

http://donghungcorp.com


BÓ CÁP DỰ ỨNG LỰC ĐA TAO

(multi strand bundle)
BÓ CÁP DỰ ỨNG LỰC ĐA TAO
Bó cáp gồm các tao cáp được xoắn lại với nhau từ 2- 4 độ, sau đó được bọc bên ngoài bằng lớp HDPE theo phương pháp ép đùn
Tao cáp có thể là tao cáp bọc epoxy điền đầy hoặc tao cáp mạ kẽm.
Áp dụng cho:
- Cáp giằng cầu vòm ống thép nhồi bê tông,
- Hệ cáp DƯL ngoài