CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔNG HƯNG

http://donghungcorp.com


BÓ CÁP DỰ ỨNG LỰC PSS

Bó cáp loại PSS là bó cáp gồm các tao cáp 7 sợi song song được bọc trong ống HDPE.
Tao cáp 7 sợi có thể là tao cáp bọc epoxy điền đầy hoặc tao cáp mạ kẽm bọc PE.
Ống HDPE bao gồm 2 lớp kết hợp với gân xoắn hoặc vết rỗ trên bề mặt ống để giảm rung động của bó cáp dưới tác động của mưa, gió
CAPP
Áp dụng cho:
- Cáp văng cho cầu dây văng, cầu extradosed
pss2