CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔNG HƯNG

http://donghungcorp.com


KHE CO GIÃN ĐƯỜNG SẮT

Khe co giãn cho đường sắt:

Khe co giãn này có thể được sử dụng trong thiết kế của các cây cầu đường sắt để ngăn chặn thiệt hại cho lớp mặt, vòng bi, trụ cầu và mố bằng hóa chất do nước gây ra và vật liệu khác từ bên ngoài, bằng cách ngăn ngừa rò rỉ nước thông qua các khe hoặc bằng cách cho phép nước thoát ra qua các khớp khe mà tránh làm tổn hại đến mặt cầu, vòng bi, trụ cầu và mố.
KHE CO GIÃN ĐƯỜNG SẮT
Khe co giãn TSSF I:
fe3

Khe co giãn TSSF II:
fe4