CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔNG HƯNG

http://donghungcorp.com


NEO CÔNG CỤ

Neo công cụ là loại neo phục vụ cho công tác căng kéo Dự ứng lự và được sử dụng nhiều lần. Sau mỗi lần căng kéo, cáp dự ứng lực được giữ chặt trong bê tông còn neo được tháo ra để sử dụng lại nhiều lần khác.
NEO CÔNG CỤ
Ngoài yêu cầu về khả năng chịu tải trọng căng kéo, loại này còn phải đảm bảo dễ lắp đặt và tháo dỡ trong quá trình căng kéo.