CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔNG HƯNG

http://donghungcorp.com


Sản lượng thép thô toàn cầu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 836 triệu tấn

Báo cáo của Hiệp hội thép thế giới (WorldSteel) có trụ sở tại Brussel cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, sản lượng thép thô toàn cầu bao gồm 67 quốc gia đã đạt 836 triệu tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
thep2

Theo WorldSteel, trong 6 tháng đầu năm 2017, châu Á sản xuất 576,8 triệu tấn thép thô, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. EU sản xuất 86,1 triệu tấn thép thô trong 6 tháng đầu năm 2017, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thép thô Bắc Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 57,4 triệu tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

CIS sản xuất 49,7 triệu tấn thép thô, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 6/2017, CIS sản xuất tăng 3,2% so với cùng tháng năm ngoái, WorldSteel cho biết.

Các quốc gia báo cáo tăng sản lượng bao gồm: Tây Ban Nha sản xuất 1,3 triệu tấn thép thô, tăng 8,1% so với cùng tháng năm ngoái.

Hàn Quốc sản xuất 5,9 triệu tấn thép thô, tăng 7,7% so với cùng tháng năm ngoái.

Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất 3 triệu tấn, tăng 7,1% so với cùng tháng năm ngoái.

Trung Quốc sản xuất 73,2 triệu tấn, tăng 5,7% so với cùng tháng năm ngoái.

Brazil sản xuất 2,6 triệu tấn, tăng 4% so với cùng tháng năm ngoái.

Italia sản xuất 2,1 triệu tấn thép thô, tăng 1,8% so với cùng tháng năm ngoái.

Pháp sản xuất 1,3 triệu tấn, tăng 1,3% so với tháng 6/2016.

Sản lượng thép thô trong tháng 6/2017 giảm bao gồm:

Nhật Bản sản xuất 8,4 triệu tấn thép thô, giảm 4,3% so với tháng 6/2016.

Đức sản xuất 3,6 triệu tấn thép thô, giảm 1,7% so với tháng 6/2016.

Mỹ sản xuất 6,7 triệu tấn thép thô, giảm 1,7% so với tháng 6/2016.

Công suất sản xuất thép thô đạt 73% trong tháng 6/2017, WorldSteel cho biết. Con số này tăng 1,4% so với tháng 6/2016 và tăng 1,3% so với tháng 5/2017.
Vatlieuxaydung.org.vn